eXTReMe Tracker

Family trees
The family tree of first Matusheviches/Matuseviches


More information - in Russian version

The family tree of first Matusheviches/Matuseviches

1. Gedros (Gedroits).
2. Ginvit Gedroitsevich.
3. Hurda Gedroits.
4. Dovmont, knyaz' Gedroitskii.
5. Voitseh Dovmontovich Gedroits.
6. Bartlomei Gedroits.
7. Matush Bartlomeevich, prince Gedroitskii.
First wife - knyaginya Anna Kroshinska ___ prodolzhenie vetvi Gedroitsev.
Second wife - Zof'ya Petrovna Narbutovna ___ nachalo roda Matushevichei/Matusevichei.
8. Yan, horunzhii Zhmud'skii. Wife - from Fal'vashuv.
9. Gregori, podchashii Minskii. Wife - Hal'shka Iodka-Petkovich.
10. Ezhi.
11. Bal'tser.
12. Erazm.
13. Aleksandr Stanislav, podvoevoda Volynskii (1689). wife - Barbara from Holubuv.
14. Kshishtof Ezhi, podchashi Minskii (1673). Wife - Hal'shka (Al'zhbeta) Al'banovska.
15. Yan Kazimezh (1611-1701), chesnik Minskii. First wife - Anna Hoevska. Second wife - Hal'shka Pozazhiska.
16. Mihal
17. Katazhina. Husband - Nikolai Pohovski.
18. Antoni (d. 1757), chesnik Mozyrskii.
19. Yuzef, mechnik Beuzskii, skarbnik Minskii (1711). Wife - Anna Mlotska
20. Yan Herkulyan (d. 1737), probosch Gnezenskii
21. Yuzef, deputy of province of Minsk (1669)
23. Samuel'
24. Valenty
25. Kristina. First husband - Stefan Ponyatovski. 2-i husband - Stanislav Omechin'ski. 3-i husband - Sveikovski.
26. Andzhei Yan (1667 - about 1701), skarbnik poveta Mozyrskogo. Wife - Emertiana Podberezska.
27. Al'zhbeta (1670-1673)
28. Ezhi Yuzef (1672-1759), headman Stoklitskii. Wife - Tereza Kempska.
29. Konstantsiya (d. 1679).
30. Kazimezh (b. 1673), podstol'nik Parnavskii.
31. Mihal (1675-1757), deputy of province of Minsk (1697). Wife - Platida Lychkovska.
32. Yan Antoni (d. 1733), skarbnik Mozyrskii (1705). Wife - Anna Shanyavska.
33. Ezhi (d. about 1757). Wife - Tereza Sushitska.
34. Agneshka (1721-1749). Husband - Remigian Yalovetski.
35. Frantishka Teklya(b. 1723). Husband - Frantishek Aleksandrovich.
36. Zof'ya (1713-1714).
37. Kunegunda. Husband - Nikolai Ruschits.
38. Katazhina (1725-1728).
39. Marianna (b. 1712). First husband - Tomash Lehnitski. 2-i husband - Antoni Van'kovich.
40. Leon Antoni (1727-1746).
41. Adol'f Yan (b. 1722), horunzhii Petrihorskii of Brest-Litva's army (1777).
42. Marianna (1710-1711).
43. Yuzef (1718-1770), deputy of Brest-Litva, deputy of Plock. First wife - Konstantsiya Kuchin'ska. Second wife - Salomeya Sufchin'ska.
44. Martin (1714-1773), kashtelyan Brestsko-Litovskii. Wife - Anna Schit-Nemirich.
45. Stanislav Kostka (b. 1716).
46. Vatslav (b. 1719). Wife - Marianna from Ozheshuv
47. Yuzef.
48. Voitseh.
49. Viktoriya. Husband - Samuel' Golevski.
50. Teklya.
51. Viktor (d. 1758).
52. Lyudvik.
53. Adam Evstahe (b. 1758).
54. Andzhei Ezhi Antoni (b. 1763).
55. Yuzef Yan Fausten (b. 1757).
56. Tadeush Viktorin (1765-1819). Wife -Marianna Pshebendovska.
57. Vintsenty Ferrieriush (b. 1762).
58. Benedikta Konstantsiya Zof'ya (b. 1761). Husband - Mihal Zaleski.
59. Petronelya (b. 1759).
60. Adam (1795-1850), earl, diplomat of Polish Kingdom.
61. Zof'ya (1796-1822). Husband - earl Lyudvik Kidski.
62. Severin (b. 1799).

The family tree of Giedrojts-Matuseviches
See here

Noblemen of Volyn province
  Matushevichi: Martin, son of Anton, grandson Sebast'yan Grigor'ev with sons: Pavel, with sons: Lyudvik, Foma, Iosif, Amvrozii-Valerian, Ignatii i Voitseh, with son Anton
  Foma-Teofil with sons: Leonard-Nikolai i Lavrentii, son of Martin Antonov
  Gratsian-Vitol'd, son of Voitseh Martinov.
  Matushevich Vikentii-Pavel, son of Iosifa, grandson of Mihail-Faddei, great-grandson of Pavel-Ignatii-Iosif, great-great-grandson of Venedikt Ivanov-Georgiev-Iosifov.
  Matushevichi: Anton, son of Foma, grandson of Mihail, great-grandson of Vasilii, great-great-grandson of Petr Ivanov.
  Evstafii, son of Andrei-Lavrentii, grandson of Vasiliq Petrov with children Kondrat-Gustav i Adeliya.
  Matushevichi: Stanislav, Anton with sons: Nikolai-Elegii-Domazii i Vatslav-Dionisii-Dmitrii, Ivan-Ignatii with sons Zenon-Miroslav, Nikolai with sons: Nikolai, Klemens i Ignatii, sons of Felitsian-Avgustin, grandsons of Antona, great-grandsons of Stanislav, great-great-grandson of Iosif-Ivan Kazimirov.
  Kamill-Anton-Nikolai, son of Ivan-Ignatii, Felitsianov-Avgustinov.
  Yustin-Erazm and Foma-Frants, sons of Anton Felitsianov-Avgustinov.
Zhitomir, 1905


The noblemen, which were included in the genealogical book of Podolsk province
Matushevichi: Anton-Adal'bert i Karl-Ignatii, sons of Semen Faldeev.
Aleksandr, sons of Ivan Semenov.
The edition of Podolsk Nobiliary deputy assembly. Kamenets-Podolsk, 1913.


Yury Matusevich's family tree
(Ekaterinburg, Russia)
Innokentii
18..-193..
Alexandr
1902-1988
Vladimir
…-2002
Lyudmila 195..
Vera 195..
Viktor
1930
Alexandr 1962
Larisa 1966
Yury
….-1985
Elena 1966
Marina 1969
Gennadii
1938-1998
Yury 1967


Nina Matusevich's family tree
(Moscow, Russia)
Matusevich Ludvig
DOB 18…
Matusevich Faddei Ludvigovich DOB 1885, Odessa. DOD - 26.03.1950, Lvov
Matusevich Pelagiya Ardalionovna DOB 19.06.1887, Krakov. The Village schoolmistress.DOD 30.06.1958, Kamenets-Podolskii.
Matusevich Vladimir Faddeevich DOB 15.03.1907, v. Dmitrovka, Kirovograd distr. The veterinarian.
Matusevich Raisa Nikolaevna DOB 17.08.1925, stanitsa Arhangel'skaya, Krasnodarskii krai. DOD 15.01.2005, Astana , Kazakhstan
Matusevich Nikolai Vladimirovich DOB 20.09.1954, Dnepropetrovsk
Matusevich Olga Vladimirovna DOB 10.12.1956, Kamenets-Podolskii
Matusevich Nina Nikolaevna DOB 29.05.1978g., Hudzhant, Tadjikistan
Matusevich Raisa Nikolaevna DOB 08.12.1985, Tselinograd
Matusevich Nadezhda Mihajlovna DOB 16.06.1956.


Michal Matusewicz family tree
(Poznan, Poland)
See here